Външни новини


 
 

Пожар

      За пожар се счита поява на огън, който образува пламък или жарава, възниква без определено огнище или е напуснал определено огнище, разпространява се със собствена сила и причинява щети на застраховани имущества, като ги поврежда или унищожава. Щетите от пожар се изразяват в частично или пълно изгаряне, обгаряне, овъгляване, опушване, замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасенето на пожара, както и целесъобразно извършените разноски при вземане на незабавни мерки за ограничаване на неговото разрушително действие по засегнатия обект или на други застраховани имущества, които пряко са застрашени от проявленията му.

     По този риск застрахователят не носи отговорност и не изплаща застрахователно обезщетение за следните щети и при следните случаи:

  • щети от опърляне или стопяване, които не са следствие от появата на пожар, т.е. от разпространяването на възникнал огън, а от допир с нагорещен предмет или други причини;
  • щети на съоръжения, пряко използувани или изложени до огнища или за осигуряване на друг начин на топлинна енергия и амортизирани или аварирали по време на своята експлоатация по предназначение /пещи, печки, нагревателни уреди и др./
 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД