Начало РИСКОВЕ

Външни новини


 
 

Рискове
 ПОЖАР  
 ГРЪМ /УДАР ОТ МЪЛНИЯ
 ЕКСПЛОЗИЯ
 ИМПЛОЗИЯ
 БУРЯ /УРАГАН/
 ГРАДУШКА
 ТЕЖЕСТ И ИЗМОКРЯНЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНО НАТРУПВАНЕ НА СНЯГ ИЛИ ЛЕД
 СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ
 ИЗМРЪЗВАНЕ /ЗАМРЪЗВАНЕ/ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ
 ЩЕТИ ОТ ИЗМОКРЯНЕ В РЕЗУЛТАТ НА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
 НАВОДНЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
 ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНИ ИМУЩЕСТВА СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
 ЩЕТИ НА ЗАСТРАХОВАНИ ИМУЩЕСТВА В РЕЗУЛТАТ НА АВАРИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ
 КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ
 ВАНДАЛИЗЪМ /ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА/
 ВЪОРЪЖЕН ГРАБЕЖ
 ГЕОЛОЖКО СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ
 КРАЖБА НА ПАРИ В КАСА ИЛИ СЕЙФ
 ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
 МОРСКИ ВЪЛНИ
 БЛЪСКАНЕ /ПАДАНЕ/ ОТ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И ТЕЛА И ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ ОТ ТЯХ
 ИЗМОКРЯНЕ ОТ ЗАБРАВЕНИ КРАНОВЕ И ЧЕШМИ
 ЗЛОПОЛУКА 
 АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ
 

 

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД