Начало УСЛУГИ

Външни новини


 
 

Услуги

 

              В съответствие със законовите изисквания брокерската къща извършва посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане от застрахован, което включва:

  • проучване и набиране на необходимата информация и анализиране на застрахователния интерес на КЛИЕНТА;
  • набиране и предоставяне на КЛИЕНТА информация относно условията и премиите по застрахователните договори;
  • договаряне на възможно най-добрите условия за КЛИЕНТА при сключване на застраховка;
    пласиране на застрахователните рискове по договори за застраховка;
  • подготвка на документи за оформяне на застрахователни договори;
  • съдействие при сключване на застрахователни договори;
  • организиране събирането на застрахователни премии;
  • разработване и предлагане предпазни мерки с цел намаляване на вероятността от настъпване на застрахователно събитие;
  • съдействие на КЛИЕНТА при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите.
Изброените по-горе услуги са БЕЗПЛАТНИ за клиента, а комисионните отчисления са за сметка на застрахователните компании. Изборът на лицензиран посредник не натоварва застрахователната премия!
 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД