Начало Лиценз и регистрация

Външни новини

Бизнес, икономически и финансови новини от България и света
Актуални бизнес, икономически и финансови новини от България и света

 
 

Лиценз и регистрация

 

“Брокерска къща ИНСАРТ” ЕООД е учредена на 05.12.1995 г. и реализира дейност изключително като застрахователен брокер. Фирмата е регистрирана по Ф.Д. 7216 от описа на Пловдивски окръжен съд за 1995 г., БУЛСТАТ 825396768, със седалище в гр. Пловдив, ул."Хр.Г.Данов" №13.

 

Съгласно промените в нормативната уредба касаеща застрахователните посредници, “БК ИНСАРТ” ЕООД получи разрешение 33/27.04.2000 г. от ДЗН при Министерство на финансите за извършване на дейност като застрахователен брокер по отменения Закон за застраховането и разрешение 529-ЗБ /27.07.2006 г. по новия Кодекс за застраховането от Комисия за финансов надзор.

 

 

Вижте копие от разрешение за извърване на дейност като застрахователен брокер.

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД