Начало Дружество БУЛТИШ

Външни новини

Бизнес, икономически и финансови новини от България и света
Актуални бизнес, икономически и финансови новини от България и света

 
 

БУЛТИШ -Дружество на български и турски бизнесмени

 

БУЛТИШ - Дружество на български и турски бизнесмени е организация с нестопанска цел. "БК ИНСАРТ" ЕООД е негов активен член от 2003 г.

Основните цели на БУЛТИШ са развиване на дейност в областта на бизнеса, съвместното предприемачество, социалната сфера, образованието, културата и изкуствот, да съдейства за оптимизиране на условията за съвместна стопанска дейност на членовете в страната и чужбина. Дружеството извършва маркетингови проучвания, изготвя анализи и оценки за развитие на бизнеса, оказва помощ за подготвяне на документи, необходими за осъществяване на стопанска и външноикономическа дейност.

БУЛТИШ е сдружение, което организира участие на своите членовете в симпозиуми, семинари, конференции и подобни за развитие на икономическото и външноикономическото сътрудничество между Р България и Р Турция. Дружеството предоставя консултации по юридически, митнически, данъчни, транспортно-спедиционни, договорно-правни, валутно-финансови, инвеститорски, застрахователни, външнотърговски и други проблеми на бизнес сътрудничеството.

Благотворителната дейност към деца в неравностойно положение е един от приоритетите на БУЛТИШ.

 

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД